රාස්සයෙකුට පෙම් කළ හැටි පළමුවරට නර්මදා යාපා අබේවර්ධන හෙළි කරයි. | Narmada Yapa Abeywardhana

 • Опубликовано: 17 дней назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 464 тыс.

  "උඹගෙ නපුරුකම්වලට, කෑදරකම්වලට මං ටික ටික ඇබ්බැහිවෙද්දි...ඒ ආදරේ වෙන්නැති කියලා මං මගෙ හිත සනසගත්තා...”
  රාස්සයෙකුට පෙම් කළ හැටි පළමුවරට නර්මදා යාපා අබේවර්ධන හෙළි කරයි | Narmada Yapa Abeywardhana
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Instagram පිටුව Follow කරන්න 👇 👇 👇
  rasaduna_yo...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කරන්න.

Далее

ENHYPEN (엔하이픈) 'Future Perfect (Pass the MIC)' Official MV

3:24

Массовые протесты в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев «обнуляется» / МИР. Итоги (02.07.22)

31:56

Массовые протесты в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев «обнуляется» / МИР. Итоги (02.07.22)

Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Просмотров 2 млн