හැමෝගෙම ඇස් ගියේ නංගිලා ගාවට යාලුවෙලා ඉන්න කාලේ හැම අඩු පාඩුකමක්ම වහගෙන ඉන්නවා.Dinakshie Priyasad

 • Опубликовано: 3 года назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 473 тыс.

  දිනක්ෂි හෙලිකල අමුතුම කතාව,හැමෝගෙම ඇස් ගියේ නංගිලා ගාවට..යාලුවෙලා ඉන්න කාලේ හැම අඩු පාඩුකමක්ම වහගෙන ඉන්නවා Dinakshie Priyasad
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කර අපේ චැනලයට සහයෝගය දක්වන්න.

Далее

මේ තමයි හොදම පස් දෙනා

2:06

මේ තමයි හොදම පස් දෙනා

Puduma lokayak

Просмотров 12 тыс.

The 5 Hardest British Accents to Understand!

12:53

The 5 Hardest British Accents to Understand!

Smashing English!

Просмотров 1,5 млн

Первая встреча ЛЛойда и Ани

0:59

Первая встреча ЛЛойда и Ани

ANI FATA

Просмотров 2,3 млн

Мачо против ботана в тюрьме - Часть 9

11:23

Мачо против ботана в тюрьме - Часть 9

Трум Трум Оки Токи

Просмотров 300 тыс.