ආයෙත් රට ගියේ නැති නිසා විවාහය දෙදරුවා හැබැයි මට දරුවා ඉතුරු වුනා මරියසෙල්ගේ සංවේදී කතාව Mariazelle

 • Опубликовано: 2 года назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 473 тыс.

  ''ලංකාවට එද්දී මම දැනගෙන හිටියේ නෑ දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න බව; මම ආයෙත් රට ගියේ නෑ; ඒ නිසා විවාහය දෙදරුවා; හැබැයි මට දරුවා ඉතුරු වුනා'' කවුරුත් නොදත් මරියසෙල්ගේ සංවේදී කතාව Mariazelle Goonatilleke
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කරන්න.

Rebeca Peris +3
Rebeca Peris

B.s

8 месяцев назад
Kanthi Kankanam Gamage +2
Kanthi Kankanam Gamage

Oyage utum wastuwa laga

2 года назад
Nilan Dammika
Nilan Dammika

පස් පම් පම් බම් පම් වට බම්

Месяц назад
Nilan Dammika
Nilan Dammika

ළලලඛක

Месяц назад

Далее

One Thing You Must Do to Overcome Anxiety | Sadhguru

11:06

One Thing You Must Do to Overcome Anxiety | Sadhguru

Sadhguru

Просмотров 2,8 млн

Brentford 4-0 Manchester United | The Bees THRASH The Red Devils!

2:03

Brentford 4-0 Manchester United | The Bees THRASH The Red Devils!

Brentford Football Club

Просмотров 3,1 млн

Andrea Bocelli, Céline Dion - The Prayer

6:30

Andrea Bocelli, Céline Dion - The Prayer

Andrea Bocelli

Просмотров 173 млн

What’s your English level? Take this test!

18:19

What’s your English level? Take this test!

mmmEnglish

Просмотров 1,2 млн

20 Product Owner Interview Questions and Answers

21:04

20 Product Owner Interview Questions and Answers

Product Manager HQ

Просмотров 30 тыс.

Body Language Expert Explains How to Show Confidence | WIRED

14:16

ВОТ ЭТО ДЫРЕНЬ! #shorts

0:52

ВОТ ЭТО ДЫРЕНЬ! #shorts

This is Хорошо

Просмотров 297 тыс.

БРАТИКИ ПРОТИВ КЛОУНА | ФИЛЬМ

41:39

БРАТИКИ ПРОТИВ КЛОУНА | ФИЛЬМ

LavrenSem

Просмотров 805 тыс.

Зверобой (2022) | Первая серия | PREMIER

47:32

Зверобой (2022) | Первая серия | PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER

Просмотров 789 тыс.