සුරූපී නිළි විනූ,සැමියා එක්ක කෝච්චියේ පාපුවරුවේ යන ගමන කරපු ප්‍රේමණිය වැඩේ මෙන්න | Vinu Siriwardhana

 • Опубликовано: 16 дней назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 464 тыс.

  අම්මෝ මේ දෙන්නගේ ලව් එක බලන්නකෝ..!
  විනෝද වෙන්න ඇල්ලේ ගියපු සුරූපී නිළි විනූ,සැමියා එක්ක කෝච්චියේ පාපුවරුවේ යන ගමන කරපු ප්‍රේමණිය වැඩේ මෙන්න. | Vinu Siriwardhana
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Instagram පිටුව Follow කරන්න 👇 👇 👇
  rasaduna_yo...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කරන්න.

Далее

Vinu Siriwardana | Sister Birthday Party 🎂🎂 #shorts #tiktok

0:31

Ravindra Randeniya Malani Fonseka Memory

4:28

Ravindra Randeniya Malani Fonseka Memory

Isara Creations

Просмотров 15 тыс.

Qalpoq - Tanbal o'g'ri (hajviy ko'rsatuv)

33:51

Qalpoq - Tanbal o'g'ri (hajviy ko'rsatuv)

YangiKulgu Official

Просмотров 273 тыс.